Found 2545 items

▪ האין זה הזמן לצמצם לאפס את ההחזקות שלנו?

נוב' 22, 2020 - ...

▪ חמלה כלפי סוכן מ"משרד 610"

נוב' 21, 2020 - ...

▪ למדתי לטפח את עצמי באמת במקום לטפח אחרים

נוב' 15, 2020 - ...

▪ כמה צורות הפרעה שקשה לזהות

נוב' 13, 2020 - ...

▪ סילוק האשליה של הסרטן

נוב' 7, 2020 - ...

▪ הליכה בדרך הטיפוח ללא חרטות

נוב' 4, 2020 - ...

▪ לקח מהסיפור של בי-גאן

נוב' 2, 2020 - ...

▪ להסתכל פנימה כדי לעצור את ההפרעות

נוב' 1, 2020 - ...

▪ בכמה מילים: מתרגלת בת 10 מדברת על ההחזקה לפחד

אוק' 31, 2020 - ...

▪ לחוות את כוח הדאפא בקידום ה"שן יון"

אוק' 27, 2020 - ...

▪ התנהלות הילדים משקפת את מצב הטיפוח של הוריהם

אוק' 23, 2020 - ...

▪ השתפרות בטיפוח בעת שלמדתי בעל פה את ״הונג יין 5״

אוק' 22, 2020 - ...

▪ אנשים בעמדות מובילות עושים בחירה ברגעים קריטיים

אוק' 22, 2020 - ...

▪ מי צריך להחליט כשמדובר בנושא של טיפוח?

אוק' 21, 2020 - ...

▪ החיים הם שום דבר בלי הדאפא

אוק' 18, 2020 - ...

▪ מרילנד, ארה"ב: תעודת הוקרה הוענקה למתרגלת פאלון גונג על עזרה לזולת בתקופת הקורונה

אוק' 18, 2020 - ...

▪ לוותר על המושג של "להיות נרדף"

אוק' 17, 2020 - ...

▪ בהנחיית הפא הצלחנו לשנות את האווירה במחנה העבודה בכפייה

אוק' 14, 2020 - ...

▪ מתרגלים מבוגרים חייבים לוותר על מושגים אנושיים

אוק' 13, 2020 - ...

▪ עמית לעבודה שהתייחסתי אליו בזלזול גרם לי לזהות את החזקותיי

אוק' 12, 2020 - ...

▪ הרהורים על הטיפוח שלי תוך כדי עבודה בפרויקט כלי תקשורת

אוק' 11, 2020 - ...

▪ לתרגל פאלון דאפא כתלמידת בי"ס יסודי ותיכון

אוק' 10, 2020 - ...

▪ ההבנה שלי לגבי "יכולת"

אוק' 6, 2020 - ...

▪ ד"ר לחינוך מפריכה מתוך נסיונה האישי את התעמולה של המשטר בסין נגד הפאלון דאפא

אוק' 3, 2020 - ...

▪ כיצד התאווה מתבטאת בממדים אחרים

אוק' 1, 2020 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020