Found 83 items

▪ בעל ואישה ובנם נידונו ליותר משבע שנות מאסר בשל אמונתם

דצמ' 23, 2020 - ...

▪ מתרגלי פאלון גונג עוברים עינויים חמורים בכלא בעיר טיאן-ג'ין במהלך מגפת הקורונה

יוני 12, 2020 - ...

▪ לפחות 31 מתרגלי פאלון גונג כלואים עדיין בשל אמונתם בעיר צ'י-פנג במונגוליה התיכונה

יאנ' 30, 2020 - ...

▪ מתרגלת פאלון גונג מתארת את העינויים שעברה בכלא הנשים בג'יאנג-שי

נוב' 16, 2019 - ...

▪ מתרגלות פאלון גונג עוברות עינויים והתעללויות מכוונות בכלא הנשים לונג-צ'ואן

יולי 15, 2019 - ...

▪ רשויות כלא הנשים בגאן-סו מתעללים ומשפילים מתרגלות פאלון גונג

מרץ 13, 2019 - ...

▪ עדות אישית משלוש שנות כליאה ועינויים

מרץ 4, 2019 - ...

▪ טקטיקות דיכוי ועינויים נגד מתרגלי פאלון גונג בכלא מס' 4 בפרובינציית ג'ה-ג'יאנג, סין

פבר' 2, 2019 - ...

▪ לפחות 14 מתרגלות של פאלון גונג עצורות ללא עילה חוקית במרכז המעצרים מס' 4 של צ'אנג-צ'ון

דצמ' 6, 2018 - ...

▪ בכלא הנשים בטיאן-ג'ין מאלצים מתרגלות לקחת גלולות של סמים מסוכנים

נוב' 21, 2018 - ...

▪ חייה של אישה צעירה התנפצו לרסיסים מאז החלה הרדיפה של המשטר הקומוניסטי הסיני נגד הפאלון גונג

אוק' 20, 2018 - ...

▪ עינויים של מתרגלות פאלון גונג בכלא הנשים בליאו-נינג כוללים על פי החשד נשק על קולי

אוק' 15, 2018 - ...

▪ רדיפת מתרגלי פאלון גונג בכלא יון-נאן

אוק' 7, 2018 - ...

▪ מתרגלות פאלון דאפא מעונות באכזרית במרכז המעצרים בגו'או-קואו

ספט' 5, 2018 - ...

▪ מתרגלת בת 70 שנכלאה בשל אמונתה הושארה ליד שער מרכז המעצרים כשהיא על סף מוות

ספט' 2, 2018 - ...

▪ המתרגלת גב' טאנג קא-ג'ו מספרת על עינויים פיזיים ונפשיים שעברה בכלא לאחר שנכלאה ללא עילה חוקית

אוג' 19, 2018 - ...

▪ הרדיפה נגד הפאלון גונג: המק"ס מפֵרה אמנות בין-לאומיות נגד עינויים ונגד עבודת עבדים

יוני 19, 2018 - ...

▪ כלא הנשים בטיאן-ג'ין - מוסד לעבודת עבדים ולשטיפת מוח בכפייה

יוני 14, 2018 - ...

▪ מורה בחטיבת ביניים מספרת על מכות בכלא הנשים בשאן-דונג

מרץ 18, 2018 - ...

▪ רק שנתיים לאחר כליאתו שבוצעה בחשאי, אשתו של מתרגל פאלון גונג קיבלה סוף סוף רשות לראותו ל-5 דקות בלבד

יאנ' 13, 2018 - ...

▪ עינויים של מתרגלים בכלא ג'י-נאן גרמו לחלק מהם להיות נכים, עד ללא יכולת לדאוג לעצמם

דצמ' 27, 2017 - ...

▪ כלא הנשים בשין-שיאנג ממשיך להתעלל במתרגלות פאלון גונג

אוק' 24, 2017 - ...

▪ אסירות פליליות זכו בשחרור מוקדם אחרי שעינו מתרגלות פאלון גונג על פי הוראת הכלא

אוק' 11, 2017 - ...

▪ נדחתה בקשה של מתרגל הכלוא בשל אמונתו לבקר את אמו העומדת למות

אוג' 31, 2017 - ...

▪ מתרגל מהעיר צ'אנג-צ'ון עבר 13 שנות עינויים בכלא בשל הדפסת חומר הקשור לפאלון גונג

אוג' 30, 2017 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2021