Found 14 items

▪ עדותו של גֶ'ן-בָּאי לי, מתרגל של פאלון גונג, בפרלמנט הבריטי: שטיפת מוח ורדיפה של האמונה

פבר' 7, 2021 - ...

▪ בתי חולים פסיכיאטריים "אן-קאנג" מסייעים בעינוי מתרגלי פאלון גונג

יוני 23, 2019 - ...

▪ בתי כלא בטיאן-ג'ין משתמשים באופן שיטתי בסמים הורסי עצבים ברדיפת הפאלון גונג

מאי 11, 2018 - ...

▪ הסודות האפלים של בתי חולים הפסיכיאטריים "אן-קאנג" בסין

פבר' 14, 2015 - ...

▪ במרכז פנג-שיאן לשטיפת מוח מחדירים למורה משנחאי חומרים הפוגעים במערכת העצבים

אוג' 10, 2014 - ...

▪ דו"ח מסכם: מתרגלי פאלון גונג בריאים מעונים עד מוות בבתי חולים לחולי נפש

מאי 1, 2014 - ...

▪ מתרגלת הפאלון גונג לי הוי-ג'ואן סובלת מהתמוטטות נפשית כתוצאה מעינויים ומסמים שהוכנסו למזונה

יולי 30, 2013 - ...

▪ בבית חולים 261 בבייג'ינג מענים מתרגלות בזריקות של חומרים לא ידועים ובשוק חשמלי

יולי 10, 2013 - ...

▪ מתרגל פאלון גונג בריא בנפשו מעונה כבר 11 שנים בבי"ח פסיכיאטרי

אוג' 19, 2012 - ...

▪ בן ואמו עונו בתלייה על-ידי המשטרה;הבן סובל מהפרעה נפשית

פבר' 18, 2011 - ...

▪ בבית החולים לחולי נפש בבאו-דינג מזריקים למתרגלים בריאים סמים המזיקים לעצבים וממיתים

מאי 3, 2010 - ...

▪ מועצת זכויות האדם באו"ם: המשטר הסיני ניסה למנוע דיון על עינויים של מתרגלי פאלון גונג

מרץ 20, 2010 - ...

▪ המשטר של ג'יאנג משתמש לרעה בטיפול הפסיכיאטרי: מרבית בתי החולים בסין מעורבים ברדיפת הפאלון גונג

מאי 27, 2004 - ...

▪ מתרגלי הפאלון דאפא ממחוז ליאו-נינג עונו באמצעות סמים בביה"ח לחולי הנפש

ספט' 2, 2002 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2021