Found 54 items

▪ Tiananmen Meydanındaki "Kendini Yakma" Olayının Aslında Nasıl Propaganda Amaçlı Sahnelenmiş Olduğu 54 Gerçek - Bölüm 5

1 באוקטובר 2019 - ...

▪ Tiananmen Meydanındaki "Kendini Yakma" Olayının Aslında Nasıl Propaganda Amaçlı Sahnelenmiş Olduğu 54 Gerçek - Bölüm 3

15 באוגוסט 2019 - ...

▪ Tiananmen Meydanındaki "Kendini Yakma" Olayının Aslında Nasıl Propaganda Amaçlı Sahnelenmiş Olduğu 54 Gerçek - Bölüm 4

15 באוגוסט 2019 - ...

▪ Tiananmen Meydanındaki "Kendini Yakma" Olayının Aslında Nasıl Propaganda Amaçlı Sahnelenmiş Olduğu ile İlgili 54 Gerçek - Bölüm 2

5 באוגוסט 2019 - ...

▪ Tiananmen Meydanındaki "Kendini Yakma" Olayının Aslında Nasıl Propaganda Amaçlı Sahnelenmiş Olduğu ile İlgili 54 Gerçek - Bölüm 1

5 באוגוסט 2019 - ...

▪ 25 Nisan 1999'da Pekin'deki Barışçıl Protesto Hakkında Bazı Gerçekler

29 ביולי 2019 - ...

▪ אירועי ה-25 באפריל 2019 לציון העתירה השקטה של ה-25 באפריל 1999

3 במאי 2019 - ...

▪ 1999 Yılında Pekin'de Yapılan 25 Nisan Barışçıl Protestosunu Hatırlama

29 באפריל 2019 - ...

▪ İki Şahidin Yirmi Yıl Önce Gerçekleşen 25 Nisan Barışçıl İtiraz Çağrısına Dair Anıları

29 באפריל 2019 - ...

▪ תרמית ההצתה העצמית (False Fire)

23 בפברואר 2019 - ...

▪ חייב להיות שכתבי טלוויזיית CCTV ידעו מראש על ביום תרמית "ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן

25 בינואר 2019 - ...

▪ שנחאי: המשטר הקומוניסטי הסיני מכפיש את הפאלון גונג בפארק מקומי

11 בספטמבר 2018 - ...

▪ פילדלפיה: בכירים סינים לא הצליחו במזימתם להפיץ תעמולת שנאה בפורום בין-לאומי

17 ביולי 2018 - ...

▪ פורום לציון 18 שנים למחאת ה-25 באפריל 1999 ההיסטורית של הפאלון גונג התקיים בגבעת הקפיטול בוושינגטון

30 באפריל 2017 - ...

▪ העובדות הנכונות לגבי העתירה השקטה של ה-25 באפריל 1999

29 באפריל 2017 - ...

▪ ניו יורק: מצעד גדול מציין 18 שנה לעתירת ה-25 באפריל בסין

28 באפריל 2017 - ...

▪ הסיפור שלא סופר - עורכת חדשות-טלוויזיה לשעבר בסין נרדפה לאחר שהייתה עדה לזיוף התעמולה

21 ביולי 2016 - ...

▪ ראש "משרד 610" של פרובינצייה היה עד לתכנון ולביום "תרמית ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן, ששימשה כתעמולת הכפשה נגד הפאלון גונג

27 במאי 2016 - ...

▪ עד ראייה לתרמית "ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן: "זה התבצע על ידי יחידה צבאית"

22 בינואר 2016 - ...

▪ תרמית ההצתה העצמית בכיכר טיאננמן: דעה מקצועית של מומחה להצתות

20 בינואר 2016 - ...

▪ עדות: תרמית "ההצתה העצמית" נרקחה במכוון על ידי הממשלה

23 בינואר 2015 - ...

▪ שני עדי ראייה מספרים על תרמית "ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן: בוימה על ידי המשטר לצורכי תעמולה

22 בינואר 2015 - ...

▪ איך המפלגה הקומוניסטית הסינית מפברקת את השקרים שלה

28 באוגוסט 2014 - ...

▪ ניו יורק: משמרת נרות לזכר המחאה השקטה ב-25 באפריל

29 באפריל 2014 - ...

▪ עדותה של בכירה לשעבר ממשרד המסחר הסיני על עתירת ה-25 באפריל 1999

22 באפריל 2014 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2019