Found 20 items

▪ תרמית ההצתה העצמית (False Fire)

פבר' 23, 2019 - ...

▪ חייב להיות שכתבי טלוויזיית CCTV ידעו מראש על ביום תרמית "ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן

יאנ' 25, 2019 - ...

▪ ראש "משרד 610" של פרובינצייה היה עד לתכנון ולביום "תרמית ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן, ששימשה כתעמולת הכפשה נגד הפאלון גונג

מאי 27, 2016 - ...

▪ עד ראייה לתרמית "ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן: "זה התבצע על ידי יחידה צבאית"

יאנ' 22, 2016 - ...

▪ תרמית ההצתה העצמית בכיכר טיאננמן: דעה מקצועית של מומחה להצתות

יאנ' 20, 2016 - ...

▪ עדות: תרמית "ההצתה העצמית" נרקחה במכוון על ידי הממשלה

יאנ' 23, 2015 - ...

▪ שני עדי ראייה מספרים על תרמית "ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן: בוימה על ידי המשטר לצורכי תעמולה

יאנ' 22, 2015 - ...

▪ כולנו עושים בחירה ברדיפה נגד הפאלון גונג - וגם התקשורת עושה בחירה

מרץ 2, 2014 - ...

▪ מרכז המידע של הפאלון דאפא: האם המשטר הסיני "עבד" על כלי התקשורת של העיר ניו יורק?

יאנ' 21, 2014 - ...

▪ עשר שנים לאירוע המבוים של "ההצתה העצמית בכיכר טיאננמן": שני דיווחים מאתר מינג-הווי הזהירו מראש על כוונת המשטר לבצע תרמית תעמולתית

פבר' 27, 2011 - ...

▪ "ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן הייתה מפוברקת

פבר' 4, 2011 - ...

▪ עשור לביום תרמית "ההצתה העצמית בכיכר טיאננמן" על ידי המשטר בסין כדי להצדיק שנאה נגד הפאלון גונג

יאנ' 21, 2011 - ...

▪ ספר לימוד מנוצל בבתי ספר יסודיים בסין לתיאור שקרי של אירוע ה"הצתה העצמית", ולהסתת הילדים לשנאת פאלון גונג

פבר' 26, 2005 - ...

▪ מתרגלי פאלון דאפא בניו יורק קוראים לסוכנות הידיעות Associated Press לתקן את דיווחה המטעה

יאנ' 29, 2005 - ...

▪ האפוק טיימס: אירוע "ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן הוא למעשה תרמית

יאנ' 25, 2005 - ...

▪ מרכז המידע של הפאלון דאפא: חקירה חושפת שקרים נוספים בסיפורו של המשטר הסיני בנוגע להצתה העצמית בכיכר טיאננמן

מאי 30, 2003 - ...

▪ הודעה לעיתונות מהארגון העולמי לחקירת הרדיפה של הפאלון גונג (WOIPFG) בנוגע לתקרית ההצתה העצמית בטיאננמן

מאי 25, 2003 - ...

▪ הצהרה לעיתונות מאת הארגון העולמי לחקירת הרדיפה של הפאלון גונג בנוגע לתקרית ההצתה העצמית בטיאננמן

מאי 24, 2003 - ...

▪ הארגון הבינלאומי לחקירת רדיפת הפאלון גונג מקים ועדה בינ"ל לחקירה של "תקרית ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן

יאנ' 30, 2003 - ...

▪ הצתה עצמית או רמאות?

פבר' 15, 2002 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020