Found 24 items

▪ Tiananmen Meydanındaki "Kendini Yakma" Olayının Aslında Nasıl Propaganda Amaçlı Sahnelenmiş Olduğu 54 Gerçek - Bölüm 5

1 באוקטובר 2019 - ...

▪ Tiananmen Meydanındaki "Kendini Yakma" Olayının Aslında Nasıl Propaganda Amaçlı Sahnelenmiş Olduğu 54 Gerçek - Bölüm 3

15 באוגוסט 2019 - ...

▪ Tiananmen Meydanındaki "Kendini Yakma" Olayının Aslında Nasıl Propaganda Amaçlı Sahnelenmiş Olduğu 54 Gerçek - Bölüm 4

15 באוגוסט 2019 - ...

▪ Tiananmen Meydanındaki "Kendini Yakma" Olayının Aslında Nasıl Propaganda Amaçlı Sahnelenmiş Olduğu ile İlgili 54 Gerçek - Bölüm 2

5 באוגוסט 2019 - ...

▪ Tiananmen Meydanındaki "Kendini Yakma" Olayının Aslında Nasıl Propaganda Amaçlı Sahnelenmiş Olduğu ile İlgili 54 Gerçek - Bölüm 1

5 באוגוסט 2019 - ...

▪ תרמית ההצתה העצמית (False Fire)

23 בפברואר 2019 - ...

▪ חייב להיות שכתבי טלוויזיית CCTV ידעו מראש על ביום תרמית "ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן

25 בינואר 2019 - ...

▪ ראש "משרד 610" של פרובינצייה היה עד לתכנון ולביום "תרמית ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן, ששימשה כתעמולת הכפשה נגד הפאלון גונג

27 במאי 2016 - ...

▪ עד ראייה לתרמית "ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן: "זה התבצע על ידי יחידה צבאית"

22 בינואר 2016 - ...

▪ תרמית ההצתה העצמית בכיכר טיאננמן: דעה מקצועית של מומחה להצתות

20 בינואר 2016 - ...

▪ עדות: תרמית "ההצתה העצמית" נרקחה במכוון על ידי הממשלה

23 בינואר 2015 - ...

▪ שני עדי ראייה מספרים על תרמית "ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן: בוימה על ידי המשטר לצורכי תעמולה

22 בינואר 2015 - ...

▪ כולנו עושים בחירה ברדיפה נגד הפאלון גונג - וגם התקשורת עושה בחירה

2 במרץ 2014 - ...

▪ עשר שנים לאירוע המבוים של "ההצתה העצמית בכיכר טיאננמן": שני דיווחים מאתר מינג-הווי הזהירו מראש על כוונת המשטר לבצע תרמית תעמולתית

27 בפברואר 2011 - ...

▪ "ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן הייתה מפוברקת

4 בפברואר 2011 - ...

▪ עשור לביום תרמית "ההצתה העצמית בכיכר טיאננמן" על ידי המשטר בסין כדי להצדיק שנאה נגד הפאלון גונג

21 בינואר 2011 - ...

▪ ספר לימוד מנוצל בבתי ספר יסודיים בסין לתיאור שקרי של אירוע ה"הצתה העצמית", ולהסתת הילדים לשנאת פאלון גונג

26 בפברואר 2005 - ...

▪ מתרגלי פאלון דאפא בניו יורק קוראים לסוכנות הידיעות Associated Press לתקן את דיווחה המטעה

29 בינואר 2005 - ...

▪ האפוק טיימס: אירוע "ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן הוא למעשה תרמית

25 בינואר 2005 - ...

▪ מרכז המידע של הפאלון דאפא: חקירה חושפת שקרים נוספים בסיפורו של המשטר הסיני בנוגע להצתה העצמית בכיכר טיאננמן

30 במאי 2003 - ...

▪ הודעה לעיתונות מהארגון העולמי לחקירת הרדיפה של הפאלון גונג (WOIPFG) בנוגע לתקרית ההצתה העצמית בטיאננמן

25 במאי 2003 - ...

▪ הצהרה לעיתונות מאת הארגון העולמי לחקירת הרדיפה של הפאלון גונג בנוגע לתקרית ההצתה העצמית בטיאננמן

24 במאי 2003 - ...

▪ הארגון הבינלאומי לחקירת רדיפת הפאלון גונג מקים ועדה בינ"ל לחקירה של "תקרית ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן

30 בינואר 2003 - ...

▪ הצתה עצמית או רמאות?

15 בפברואר 2002 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2019