Found 13 items

▪ מנציחים את ה-25 באפריל (1999): ההבדל ביחס לפאלון גונג בין שני עברי מצר טייוואן

אפריל 26, 2020 - ...

▪ אירועי ה-25 באפריל 2019 לציון העתירה השקטה של ה-25 באפריל 1999

מאי 3, 2019 - ...

▪ פורום לציון 18 שנים למחאת ה-25 באפריל 1999 ההיסטורית של הפאלון גונג התקיים בגבעת הקפיטול בוושינגטון

אפריל 30, 2017 - ...

▪ העובדות הנכונות לגבי העתירה השקטה של ה-25 באפריל 1999

אפריל 29, 2017 - ...

▪ ניו יורק: מצעד גדול מציין 18 שנה לעתירת ה-25 באפריל בסין

אפריל 28, 2017 - ...

▪ ניו יורק: משמרת נרות לזכר המחאה השקטה ב-25 באפריל

אפריל 29, 2014 - ...

▪ עדותה של בכירה לשעבר ממשרד המסחר הסיני על עתירת ה-25 באפריל 1999

אפריל 22, 2014 - ...

▪ עדות אישית לגבי עתירת ה-25 באפריל 1999 מרמזת על תכנון מראש של הרדיפה נגד מתרגלי פאלון גונג

אפריל 22, 2014 - ...

▪ העתירה השלווה של ה-25 באפריל: 14 שנים של אומץ

אפריל 25, 2013 - ...

▪ ראיון עם מתרגלת פאלון גונג סינית המתגוררת בארה"ב על השפעת הרדיפה בסין על חייה

מאי 2, 2011 - ...

▪ ריאיון עם מתרגל שהשתתף בעתירת ה-25 באפריל

אפריל 25, 2010 - ...

▪ סין - ה-25 באפריל 1999: עתירה שקטה מול כוונות זדון

אפריל 4, 2008 - ...

▪ הרגעים שיזהרו לעד: לזכר מחאת ה-25 באפריל

מאי 2, 2006 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020