Found 15 items

▪ 25 Nisan 1999'da Pekin'deki Barışçıl Protesto Hakkında Bazı Gerçekler

29 ביולי 2019 - ...

▪ אירועי ה-25 באפריל 2019 לציון העתירה השקטה של ה-25 באפריל 1999

3 במאי 2019 - ...

▪ 1999 Yılında Pekin'de Yapılan 25 Nisan Barışçıl Protestosunu Hatırlama

29 באפריל 2019 - ...

▪ İki Şahidin Yirmi Yıl Önce Gerçekleşen 25 Nisan Barışçıl İtiraz Çağrısına Dair Anıları

29 באפריל 2019 - ...

▪ פורום לציון 18 שנים למחאת ה-25 באפריל 1999 ההיסטורית של הפאלון גונג התקיים בגבעת הקפיטול בוושינגטון

30 באפריל 2017 - ...

▪ העובדות הנכונות לגבי העתירה השקטה של ה-25 באפריל 1999

29 באפריל 2017 - ...

▪ ניו יורק: מצעד גדול מציין 18 שנה לעתירת ה-25 באפריל בסין

28 באפריל 2017 - ...

▪ ניו יורק: משמרת נרות לזכר המחאה השקטה ב-25 באפריל

29 באפריל 2014 - ...

▪ עדותה של בכירה לשעבר ממשרד המסחר הסיני על עתירת ה-25 באפריל 1999

22 באפריל 2014 - ...

▪ עדות אישית לגבי עתירת ה-25 באפריל 1999 מרמזת על תכנון מראש של הרדיפה נגד מתרגלי פאלון גונג

22 באפריל 2014 - ...

▪ העתירה השלווה של ה-25 באפריל: 14 שנים של אומץ

25 באפריל 2013 - ...

▪ ראיון עם מתרגלת פאלון גונג סינית המתגוררת בארה"ב על השפעת הרדיפה בסין על חייה

2 במאי 2011 - ...

▪ "25.4" ve Changan Caddesi: Önemli Bir Caddede Önemli Bir Etkinlik

7 במאי 2010 - ...

▪ ריאיון עם מתרגל שהשתתף בעתירת ה-25 באפריל

25 באפריל 2010 - ...

▪ הרגעים שיזהרו לעד: לזכר מחאת ה-25 באפריל

2 במאי 2006 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2019