Found 80 items

▪ 3 Yıl Boyunca Görülen Hapis ve İşkenceyi Hatırlama

17 בנובמבר 2019 - ...

▪ מתרגלת פאלון גונג מתארת את העינויים שעברה בכלא הנשים בג'יאנג-שי

16 בנובמבר 2019 - ...

▪ Falun Gong Uygulayıcısı Jiangxi Kadınlar Hapishanesinde Gördüğü İşkenceyi Anlattı

30 באוקטובר 2019 - ...

▪ Liaoning Eyaleti, Kangjiashan Hapishanesi'ndeki Falun Gong Uygulayıcıları İşkence Görüyor

5 באוגוסט 2019 - ...

▪ מתרגלות פאלון גונג עוברות עינויים והתעללויות מכוונות בכלא הנשים לונג-צ'ואן

15 ביולי 2019 - ...

▪ רשויות כלא הנשים בגאן-סו מתעללים ומשפילים מתרגלות פאלון גונג

13 במרץ 2019 - ...

▪ עדות אישית משלוש שנות כליאה ועינויים

4 במרץ 2019 - ...

▪ טקטיקות דיכוי ועינויים נגד מתרגלי פאלון גונג בכלא מס' 4 בפרובינציית ג'ה-ג'יאנג, סין

2 בפברואר 2019 - ...

▪ לפחות 14 מתרגלות של פאלון גונג עצורות ללא עילה חוקית במרכז המעצרים מס' 4 של צ'אנג-צ'ון

6 בדצמבר 2018 - ...

▪ בכלא הנשים בטיאן-ג'ין מאלצים מתרגלות לקחת גלולות של סמים מסוכנים

21 בנובמבר 2018 - ...

▪ חייה של אישה צעירה התנפצו לרסיסים מאז החלה הרדיפה של המשטר הקומוניסטי הסיני נגד הפאלון גונג

20 באוקטובר 2018 - ...

▪ עינויים של מתרגלות פאלון גונג בכלא הנשים בליאו-נינג כוללים על פי החשד נשק על קולי

15 באוקטובר 2018 - ...

▪ רדיפת מתרגלי פאלון גונג בכלא יון-נאן

7 באוקטובר 2018 - ...

▪ מתרגלות פאלון דאפא מעונות באכזרית במרכז המעצרים בגו'או-קואו

5 בספטמבר 2018 - ...

▪ מתרגלת בת 70 שנכלאה בשל אמונתה הושארה ליד שער מרכז המעצרים כשהיא על סף מוות

2 בספטמבר 2018 - ...

▪ המתרגלת גב' טאנג קא-ג'ו מספרת על עינויים פיזיים ונפשיים שעברה בכלא לאחר שנכלאה ללא עילה חוקית

19 באוגוסט 2018 - ...

▪ הרדיפה נגד הפאלון גונג: המק"ס מפֵרה אמנות בין-לאומיות נגד עינויים ונגד עבודת עבדים

19 ביוני 2018 - ...

▪ כלא הנשים בטיאן-ג'ין - מוסד לעבודת עבדים ולשטיפת מוח בכפייה

14 ביוני 2018 - ...

▪ מורה בחטיבת ביניים מספרת על מכות בכלא הנשים בשאן-דונג

18 במרץ 2018 - ...

▪ רק שנתיים לאחר כליאתו שבוצעה בחשאי, אשתו של מתרגל פאלון גונג קיבלה סוף סוף רשות לראותו ל-5 דקות בלבד

13 בינואר 2018 - ...

▪ עינויים של מתרגלים בכלא ג'י-נאן גרמו לחלק מהם להיות נכים, עד ללא יכולת לדאוג לעצמם

27 בדצמבר 2017 - ...

▪ כלא הנשים בשין-שיאנג ממשיך להתעלל במתרגלות פאלון גונג

24 באוקטובר 2017 - ...

▪ אסירות פליליות זכו בשחרור מוקדם אחרי שעינו מתרגלות פאלון גונג על פי הוראת הכלא

11 באוקטובר 2017 - ...

▪ נדחתה בקשה של מתרגל הכלוא בשל אמונתו לבקר את אמו העומדת למות

31 באוגוסט 2017 - ...

▪ מתרגל מהעיר צ'אנג-צ'ון עבר 13 שנות עינויים בכלא בשל הדפסת חומר הקשור לפאלון גונג

30 באוגוסט 2017 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2019