Found 2478 items

▪ חמישה חודשים בלאדאק, הודו (חלק 2): פוסטרים ותצוגות

יולי 11, 2020 - ...

▪ חמישה חודשים בלאדאק, הודו (חלק 1): בתי ספר מקדמים בברכה את הפאלון דאפא

יולי 10, 2020 - ...

▪ סיפורים מדהימים אודות אמי בת המאה

יולי 8, 2020 - ...

▪ חמלה היא הדרך לפתור בעיות (חלק 2)

יולי 7, 2020 - ...

▪ חמלה היא הדרך לפתור בעיות (חלק 1)

יולי 5, 2020 - ...

▪ להבחין בין קארמת מחלה לבין רדיפה

יולי 4, 2020 - ...

▪ שינויים מתרחשים כשנוטשים החזקות

יולי 2, 2020 - ...

▪ איננו צריכים להשליך את ההחסרות שלנו על מתרגלים התקועים במצוקות

יוני 29, 2020 - ...

▪ זכרו ללכת אך ורק אחר התכנונים של המאסטר

יוני 26, 2020 - ...

▪ לסלק את ההחזקה לחיים ואת הפחד מהמוות ולטפח באמת כדי להתגבר על קארמת מחלה

יוני 25, 2020 - ...

▪ אמונה חזקה בפא עזרה לי להתגבר על חוויות מחלה קשות

יוני 24, 2020 - ...

▪ כמה סיפורים על כמה הדאפא הוא בעל עוצמה ויקר-ערך

יוני 22, 2020 - ...

▪ הצלת אנשים באמצעות סיוע בהפקת סרטים

יוני 21, 2020 - ...

▪ לגעת בלב האנשים עם חמלה

יוני 20, 2020 - ...

▪ מתרגלים צריכים להציל אנשים, לא מערכות חברתיות

יוני 19, 2020 - ...

▪ האם מתרגלים אמורים להתלונן על "חייהם הקשים"?

יוני 17, 2020 - ...

▪ להבין עקשנות

יוני 15, 2020 - ...

▪ התנהגותנו משפיעה על האופן שבו אנשים רואים את הפאלון דאפא

יוני 12, 2020 - ...

▪ להסתכל פנימה כאשר מתעוררים סכסוכים משפחתיים

יוני 7, 2020 - ...

▪ להסתכל פנימה כאשר בעלי נתקל במצוקות

יוני 6, 2020 - ...

▪ התעוררתי מהמילים "צריך לעקור לך את כל השיניים"

יוני 5, 2020 - ...

▪ "אנוש או אלוהי - ההבדל נמצא במחשבה אחת"

יוני 4, 2020 - ...

▪ תזכורת לסכנות האינטרנט: החיבור שכתבה בתי

יוני 2, 2020 - ...

▪ לשלול את ההפרעות של הכוחות הישנים מנקודת מבט של תיקון הפא

יוני 1, 2020 - ...

▪ הבהרת העובדות על פשעי המפלגה הקומוניסטית הסינית ליהודים חרדים בישראל

מאי 31, 2020 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020