Found 246 items

▪ האיום לא צלח - היושר ניצח

יולי 3, 2020 - ...

▪ מפגשיי עם שלושה שוטרים

יוני 13, 2020 - ...

▪ סוכן חשאי שינה את דעתו: "ראיתי את הנסים האלו במו עיניי"

מאי 13, 2020 - ...

▪ להודעה של מינג-הווי הייתה השפעה על המערכת המשפטית בסין

מרץ 17, 2020 - ...

▪ ראש הכפר מוביל את כל הכפר לפרוש מהמק"ס

מרץ 7, 2020 - ...

▪ יש שוטרים המגנים על מתרגלי פאלון גונג

יאנ' 29, 2020 - ...

▪ אנשים בסין מתעוררים להבין את האמת על רדיפת הפאלון דאפא

דצמ' 30, 2019 - ...

▪ חשיבתו של בעלי נעשתה צלולה

דצמ' 28, 2019 - ...

▪ סוהר טוב לב מגן על מתרגלי פאלון גונג בכלא

דצמ' 21, 2019 - ...

▪ זה נכון שהמק"ס מפקחת על כל הסינים באמצעות WeChat

אוק' 23, 2019 - ...

▪ מעצר בנו של המעביד שלה גרם לשכנתי לפרוש מהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס)

אוק' 13, 2019 - ...

▪ דוגמאות של מתרגלי פאלון גונג שמשפחותיהם וחבריהם חילצו אותם ממעצר וכליאה

אוג' 13, 2019 - ...

▪ פיקוח הדוק על בדיקת ויזות לארה"ב משמש הרתעה לעבריינים המעורבים ברדיפה נגד פאלון גונג בסין

אוג' 10, 2019 - ...

▪ בעל של מתרגלת פאלון דאפא בסין: אני תומך מאוד בשיטה ובתרגול

אוג' 8, 2019 - ...

▪ שוטרים נזפו בבן שרצה לשלוח את אמו לכלא בשל אמונתה

יולי 13, 2019 - ...

▪ בעל של מתרגלת פאלון דאפא בסין: אני תומך מאוד בשיטה ובתרגול

יולי 8, 2019 - ...

▪ שוטרים סירבו לעצור מתרגלי פאלון גונג

יוני 24, 2019 - ...

▪ [לציון יום הפאלון דאפא העולמי] "לאו דינג" הגדול

אפריל 15, 2019 - ...

▪ אזרחים סינים פורשים מהמפלגה הקומוניסטית הסינית (המק"ס) ומתבטאים בגלוי נגד פשעיה (חלק ראשון)

אפריל 6, 2019 - ...

▪ שכונת מגורים בסין הפיקה תועלת מצלילותם של מתרגלי פאלון גונג

מרץ 5, 2019 - ...

▪ בעלה של מתרגלת מודה לפאלון גונג

מרץ 2, 2019 - ...

▪ היחס של השוטרים השתנה

פבר' 9, 2019 - ...

▪ לִבָּן של אסירות וסוהרת השתנה

יאנ' 9, 2019 - ...

▪ שוטר שעינה בעבר מתרגלים מצהיר שהוא פורש מהמפלגה הקומוניסטית הסינית ושלא ירדוף יותר אנשים טובים

יאנ' 3, 2019 - ...

▪ מזכיר המפלגה עומד לצד מתרגלת פאלון גונג מהכפר שלו

דצמ' 6, 2018 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020