Found 162 items

▪ השמימיוּת של התרבות הסינית בזמנים הקדומים (חלק 2): חשיבותה של מוסריות

יולי 9, 2020 - ...

▪ אגדות עתיקות על אלוהויות המגפה

יוני 16, 2020 - ...

▪ מוסיקה: הילת הקדוש

יוני 9, 2020 - ...

▪ [חוגגים את יום הפאלון דאפא] שיר: הזדמנות של קשר גורלי פרהיסטורי

מאי 25, 2020 - ...

▪ השמימיוּת של התרבות הסינית בזמנים הקדומים: חלק 1: כוח שמימי

מאי 6, 2020 - ...

▪ תרבות מסורתית: היו טובים לפני שמאוחר מדי

אפריל 21, 2020 - ...

▪ תרבות מסורתית: סוהר צבר מוסריות, אשתו חזרה לחיים לאחר שמתה ממגפה

אפריל 14, 2020 - ...

▪ רעידת אדמה שהתהוותה במשך 50 שנה

אפריל 1, 2020 - ...

▪ היש תרופת קסם למגפה?

פבר' 15, 2020 - ...

▪ תרבות מסורתית: הוּ גונג והדלעת שלו

פבר' 8, 2020 - ...

▪ תרבות מסורתית: שתי נשים בשם לוטוס

דצמ' 27, 2019 - ...

▪ תרבות סין: הקיסר ג'ינג-גונג מאריך את חייו

דצמ' 13, 2019 - ...

▪ תרבות סינית מסורתית: להיות צנוע ולהתחשב בזולת

נוב' 26, 2019 - ...

▪ חשיבות הרחבת המחשבה והלב

נוב' 15, 2019 - ...

▪ תרבות מסורתית: נקודת מבטו של קונפוציוס על "מהי תפילה"

נוב' 8, 2019 - ...

▪ קנדה: תערוכת האמנות של פאלון דאפא "מעבירה מסר רב עוצמה"

נוב' 6, 2019 - ...

▪ סיפור הטיפוח של בודהא מִילֵה-רִיפּה (חלק שנים עשר)

נוב' 5, 2019 - ...

▪ סיפור הטיפוח של בודהא מִילֵה-רִיפּה (חלק אחד עשר)

אוק' 20, 2019 - ...

▪ תחרות פסנתר בין-לאומית משמרת את המסורת המוסיקלית

אוק' 14, 2019 - ...

▪ סיפור הטיפוח של בודהא מִילֵה-רִיפּה (חלק עשירי)

אוג' 23, 2019 - ...

▪ ציור שמן: השתקפות

יולי 20, 2019 - ...

▪ סיפור הטיפוח של בודהא מִילֵה-רִיפּה (חלק תשיעי)

יולי 14, 2019 - ...

▪ סיפור הטיפוח של בודהא מִילֵה-רִיפּה (חלק שמיני)

יולי 11, 2019 - ...

▪ סיפור הטיפוח של בודהא מִילֵה-רִיפּה (חלק שביעי)

יולי 1, 2019 - ...

▪ סיפור הטיפוח של בודהא מִילֵה-רִיפּה (חלק שישי)

יוני 30, 2019 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020