Found 40 items

▪ נבחרי ציבור בארה"ב מודאגים מרדיפת מתרגלי הפאלון גונג

אוג' 6, 2019 - ...

▪ ישראל: מציינים 20 שנה לרדיפת הפאלון גונג על ידי המשטר הקומוניסטי בסין

אוג' 2, 2019 - ...

▪ 2019: פעילויות ברחבי העולם להעלאת המודעות לרדיפה של 20 שנה בסין

יולי 23, 2019 - ...

▪ פעילויות 20 ביולי ברחבי העולם

אוג' 7, 2018 - ...

▪ לונדון: פורום בבניין הפרלמנט מביא לאור הזרקורים את רדיפת הפאלון גונג בסין

יולי 27, 2018 - ...

▪ מחוקקים אמריקנים ומנהיגי ארגוני זכויות אדם תומכים ב-18 השנים הארוכות של עמידה שקטה של הפאלון גונג מול הרדיפה

ספט' 1, 2017 - ...

▪ פעילות הבהרת האמת במחוז ה-Peach Garden, טייוואן בעצרת השלישית ב-20 ביולי

יולי 27, 2017 - ...

▪ מתרגלי פאלון דאפא (פאלון גונג) בישראל מציינים 18 שנה של עמידה אמיצה נוכח רדיפה חסרת-רחמים

יולי 26, 2017 - ...

▪ עוד אירועים מסביב העולם מציינים 18 שנים של התנגדות שקטה לרדיפת הפאלון גונג

יולי 25, 2017 - ...

▪ פעילויות נרחבות בכל העולם לציון 18 שנה לרדיפת הפאלון גונג בסין

יולי 20, 2017 - ...

▪ אדמונטון, קנדה: מתרגלת פאלון גונג קנדית קוראת להצלת אמה העצורה בסין בעצרת לציון 17 שנות רדיפה

אוג' 6, 2016 - ...

▪ וושינגטון די.סי: עצרת ותהלוכה במחאה נגד הרדיפה בסין

יולי 19, 2016 - ...

▪ "לא רוצים לעצום עיניים, לא רוצים לשתוק" - עצרת מחאה לציון 16 שנה לרדיפת הפאלון גונג

יולי 21, 2015 - ...

▪ יולי 2015: אירועי ה- 20 ביולי לציון 16 שנה לרדיפת הפאלון גונג על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית

יולי 20, 2015 - ...

▪ מחאות שקטות ברחבי העולם להפסקת הרדיפה של מתרגלי הפאלון גונג המתקיימת כבר 15 שנה בסין

יולי 27, 2014 - ...

▪ 15 שנה לרדיפת הפאלון גונג בסין: סנטורים ואישי ציבור בעולם המערבי מבטאים תמיכה פומבית בהפסקת הרדיפה

יולי 22, 2014 - ...

▪ קריאה עולמית להפסקת הרדיפה של מתרגלי הפאלון גונג בסין הנמשכת כבר 15 שנה

יולי 21, 2014 - ...

▪ 15 שנים לרדיפת הפאלון גונג בסין: הנחישות להתמיד חרף הרדיפה - עניין של אמונה ובחירה

יולי 21, 2014 - ...

▪ מציינים 15 שנה לרדיפת מתרגלי הפאלון גונג בכל רחבי העולם

יולי 20, 2014 - ...

▪ משמרת נרות ברחבי העולם לזכרם של מתרגלי הפאלון גונג הנרדפים בסין

יולי 27, 2013 - ...

▪ וושינגטון הבירה: משמרת נרות לציון 14 שנה לרדיפת הפאלון גונג בסין

יולי 27, 2013 - ...

▪ עצרת מחאה לציון 14 שנה לרדיפת הפאלון גונג - "אי אפשר להיות נייטרלים"

יולי 26, 2013 - ...

▪ עצרת מחאה לציון 14 שנים לרדיפת הפאלון גונג תתקיים ב-22.7.2013

יולי 14, 2013 - ...

▪ שרית וינו-אלעד בעצרת 13 שנה לרדיפה נגד הפאלון גונג בסין: "אני מאחלת לעם הסיני חיים"

יולי 29, 2012 - ...

▪ כ-150 ישראלים התכנסו בעצרת מחאה מול שגרירות סין בקריאה להפסיק את רצח מתרגלי הפאלון גונג בידי המשטר הקומוניסטי

יולי 18, 2012 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020