Found 202 items

▪ מכתבי הוקרה מנבחרי ציבור בעולם ותעודות הכרה ביום הפאלון דאפא עולמי 2020 (חלק 6)

יולי 8, 2020 - ...

▪ מכתבי הוקרה מנבחרי ציבור בעולם ותעודות הכרה ביום הפאלון דאפא עולמי 2020 (חלק 5)

יולי 1, 2020 - ...

▪ יום הפאלון דאפא בהונג קונג: חבר מועצה של אחד המחוזות פרש מהמק"ס

יוני 18, 2020 - ...

▪ מכתבי הוקרה מנבחרי ציבור בעולם ותעודות הכרה ביום הפאלון דאפא העולמי 2020 (חלק 4)

יוני 13, 2020 - ...

▪ מכתבי הוקרה מנבחרי ציבור בעולם ותעודות הכרה ביום הפאלון דאפא עולמי 2020 (חלק 3) - הונג קונג

יוני 10, 2020 - ...

▪ מכתבי הוקרה מנבחרי ציבור בעולם ותעודות הכרה ביום הפאלון דאפא עולמי 2020 (חלק 2)

יוני 5, 2020 - ...

▪ השגריר האמריקני לחופש דת בין-לאומי מביע תמיכה בפאלון דאפא ביום פאלון דאפא העולמי

מאי 29, 2020 - ...

▪ [חוגגים את יום הפאלון דאפא העולמי] ציור: Be Saved

מאי 29, 2020 - ...

▪ ציור: לימוד פא קבוצתי

מאי 27, 2020 - ...

▪ מאי 2020: מתרגלים בעולם חוגגים את השנה ה-21 ליום הפאלון דאפא העולמי

מאי 25, 2020 - ...

▪ דגלי ארה"ב הונפו מעל בניין הקפיטול לכבוד מאסטר לי ולכבוד יום הפאלון דאפא העולמי

מאי 20, 2020 - ...

▪ [חוגגים את יום הפאלון דאפא העולמי] "הוקרה" - יצירה לפּיפָּה סולו

מאי 19, 2020 - ...

▪ מכתבי הוקרה מנבחרי ציבור בעולם ותעודות הכרה ביום הפאלון דאפא עולמי 2020 (חלק 1)

מאי 18, 2020 - ...

▪ [חוגגים את יום הפאלון דאפא העולמי] ציור: ראש הכפר מוביל את כל הכפר לפרוש מהמפלגה הקומוניסטית הסינית

מאי 18, 2020 - ...

▪ [חוגגים את יום הפאלון דאפא העולמי] מוסיקה: הכרת תודה למאסטר

מאי 16, 2020 - ...

▪ [חוגגים את יום הפאלון דאפא העולמי] ציור סיני: פאלון דאפא מתפשט בכל רחבי העולם

מאי 15, 2020 - ...

▪ [חוגגים את יום הפאלון דאפא העולמי] ציור סיני מסורתי: מגישים אוֹצָר ומספרים לעולם שפאלון דאפא הוא טוב

מאי 14, 2020 - ...

▪ [חוגגים את יום הפאלון דאפא העולמי] ציור: לחזור למקור, לאני האמיתי - מתרגלת דאפא צעירה

מאי 10, 2020 - ...

▪ 2019: עוד ראשי ערים מכריזים על יום הפאלון דאפא בעירם ומנפיקים תעודות הכרה ביום הפאלון דאפא העולמי - חלק שמיני - נבחרי ציבור מקנדה

יולי 24, 2019 - ...

▪ 2019: עוד ראשי ערים מכריזים על יום הפאלון דאפא בעירם ומנפיקים תעודות הכרה ביום הפאלון דאפא העולמי - חלק שביעי

יולי 16, 2019 - ...

▪ 2019: עוד ראשי ערים מכריזים על יום הפאלון דאפא בעירם ומנפיקים תעודות הכרה ביום הפאלון דאפא העולמי - חלק שישי

יולי 1, 2019 - ...

▪ 2019: עוד ראשי ערים מכריזים על יום הפאלון דאפא בעירם ומנפיקים תעודות הכרה ביום הפאלון דאפא העולמי - חלק חמישי

יוני 18, 2019 - ...

▪ 2019: עוד ראשי ערים מכריזים על יום הפאלון דאפא בעירם ומנפיקים תעודות הכרה ביום הפאלון דאפא העולמי - חלק רביעי

יוני 11, 2019 - ...

▪ חגיגות אירועי יום הפאלון דאפא העולמי 2019 - חלק שני

יוני 10, 2019 - ...

▪ 2019: עוד ראשי ערים מכריזים על יום הפאלון דאפא בעירם ומנפיקים תעודות הכרה ביום הפאלון דאפא העולמי - חלק שלישי

יוני 4, 2019 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020