Found 2596 items

▪ מכתבי הוקרה מנבחרי ציבור בעולם ותעודות הכרה ביום הפאלון דאפא עולמי 2020 (חלק 6)

יולי 8, 2020 - ...

▪ מכתבי הוקרה מנבחרי ציבור בעולם ותעודות הכרה ביום הפאלון דאפא עולמי 2020 (חלק 5)

יולי 1, 2020 - ...

▪ חבר פרלמנט צרפתי: על צרפת להוביל במהלך להכיר במשטר הסיני אחראי למגפת הקורונה

יוני 23, 2020 - ...

▪ לקחים מכך שהמפלגה הקומוניסטית הסינית הורתה להרוס דוגמיות של הווירוס ולהסתיר מידע על המגפה

יוני 18, 2020 - ...

▪ יום הפאלון דאפא בהונג קונג: חבר מועצה של אחד המחוזות פרש מהמק"ס

יוני 18, 2020 - ...

▪ יום הפאלון דאפא העולמי נחגג בפארק הלאומי ברמת גן

יוני 17, 2020 - ...

▪ מכתבי הוקרה מנבחרי ציבור בעולם ותעודות הכרה ביום הפאלון דאפא העולמי 2020 (חלק 4)

יוני 13, 2020 - ...

▪ מכתבי הוקרה מנבחרי ציבור בעולם ותעודות הכרה ביום הפאלון דאפא עולמי 2020 (חלק 3) - הונג קונג

יוני 10, 2020 - ...

▪ הזיכרונות שלי מהעתירה של ה-25 באפריל 1999

יוני 8, 2020 - ...

▪ מכתבי הוקרה מנבחרי ציבור בעולם ותעודות הכרה ביום הפאלון דאפא עולמי 2020 (חלק 2)

יוני 5, 2020 - ...

▪ כלא סיני מייצר לייצוא חליפות פגומות להגנה מפני קורונה

יוני 4, 2020 - ...

▪ עורך דין מארגנטינה תובע את המפלגה הקומוניסטית הסינית על ששחררה לעולם "ג'נוסייד ויראלי"

יוני 3, 2020 - ...

▪ האיטלקים הגישו תביעה ייצוגית נגד המפלגה הקומוניסטית הסינית בשל טיפול כושל במגפת הקורונה

מאי 30, 2020 - ...

▪ השגריר האמריקני לחופש דת בין-לאומי מביע תמיכה בפאלון דאפא ביום פאלון דאפא העולמי

מאי 29, 2020 - ...

▪ [חוגגים את יום הפאלון דאפא העולמי] ציור: Be Saved

מאי 29, 2020 - ...

▪ "ראייה שמימית היא חדה כברק"

מאי 27, 2020 - ...

▪ ציור: לימוד פא קבוצתי

מאי 27, 2020 - ...

▪ מאי 2020: מתרגלים בעולם חוגגים את השנה ה-21 ליום הפאלון דאפא העולמי

מאי 25, 2020 - ...

▪ פעילויות ברחבי העולם אפריל 2020 (2)

מאי 24, 2020 - ...

▪ ברחבי העולם ציינו את העתירה השקטה של מתרגלי פאלון גונג ב-25 באפריל 1999

מאי 23, 2020 - ...

▪ דגלי ארה"ב הונפו מעל בניין הקפיטול לכבוד מאסטר לי ולכבוד יום הפאלון דאפא העולמי

מאי 20, 2020 - ...

▪ [חוגגים את יום הפאלון דאפא העולמי] "הוקרה" - יצירה לפּיפָּה סולו

מאי 19, 2020 - ...

▪ מכתבי הוקרה מנבחרי ציבור בעולם ותעודות הכרה ביום הפאלון דאפא עולמי 2020 (חלק 1)

מאי 18, 2020 - ...

▪ [חוגגים את יום הפאלון דאפא העולמי] ציור: ראש הכפר מוביל את כל הכפר לפרוש מהמפלגה הקומוניסטית הסינית

מאי 18, 2020 - ...

▪ [חוגגים את יום הפאלון דאפא העולמי] מוסיקה: הכרת תודה למאסטר

מאי 16, 2020 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020