Found 26 items

▪ מאמר עם הערה של המאסטר

אוק' 9, 2018 - ...

▪ הודעה נוספת לגבי הנחת מתלי-דלת (עם הערת המאסטר)

דצמ' 30, 2015 - ...

▪ הודעה בנוגע להגשת תביעות נגד ג'יאנג

ספט' 9, 2015 - ...

▪ הפצה וקריאה של כתבים מזויפים מהווה הפרעה לפא (עם הערת המאסטר)

אפריל 27, 2013 - ...

▪ אם ההחזקה להתפארות אינה מסולקת, הסכנה עצומה (עם הערת המאסטר)

מרץ 12, 2013 - ...

▪ מה האדם מאמת? (עם הערת המאסטר)

פבר' 28, 2013 - ...

▪ האם פיזור טריגרמות לפני תמונת המורה זה באמת בקשת כיוון דרך? (עם הערת המאסטר)

ספט' 11, 2010 - ...

▪ רק דברי המורה וקולו יכולים להופיע בהקלטות אודיו של הרצאות דאפא; הקלטות אחרות אינן מורשות (עם הערת המאסטר)

נוב' 18, 2009 - ...

▪ אל תהיו שקועים בעצמכם ותמשכו אלינו שדים (עם הערת המאסטר)

אוג' 8, 2009 - ...

▪ לגבי "אמנת 08" (עם הערת המאסטר)

דצמ' 27, 2008 - ...

▪ למדו היטב את הפא וצאו מההפרעות (עם הערת המאסטר)

פבר' 21, 2008 - ...

▪ דיון עם מתרגלים עמיתים בנוגע לתקליטורים המתארים גיהינום ותופעות אחרות החורגות מפעולות נכונות (עם הערת המאסטר "לכו ישר בנתיבכם")

ספט' 26, 2005 - ...

▪ תופעה מסוכנת הקוראת לתשומת לבנו (עם הערת המאסטר "השילו את הלך המחשבה האנושי")

ספט' 2, 2005 - ...

▪ התפקיד היחידי של תלמידי פאלון דאפא הוא להציל יצורים חיים (עם הערת המאסטר)

יולי 25, 2005 - ...

▪ מטפחים לא צריכים ליצור החזקות לכינוס המליאה הרביעי (עם הערת המאסטר)

ספט' 28, 2004 - ...

▪ קחו בקפדנות את הפא כמורה, נשמיד מיוזמתנו את תקליטורי ה-VCD שלא פורסמו על-ידי המאסטר (עם הערת המאסטר "היו צלולים")

מאי 14, 2004 - ...

▪ לחשוף את הרשע בכל מקום בפני התושבים המקומיים (עם הערת המאסטר)

נוב' 17, 2003 - ...

▪ בודהא מוזהב עם הערה של המאסטר

נוב' 2, 2003 - ...

▪ לשיר שבחים על המאסטר ועל הדאפא (עם הערת המאסטר)

אוג' 30, 2003 - ...

▪ אל תפרידו בין פרוייקטים של תיקון הפא. "לדרך אדירה אין כל צורה" אבל היא קיימת כשלם (עם הערת המאסטר)

פבר' 20, 2003 - ...

▪ כמה רעיונות מדיונים בין התלמידים המשתתפים בעתירות ישיבה שקטה מול שגרירויות וקונסוליות סין - עם הערה של המאסטר

יוני 23, 2002 - ...

▪ בכמה מילים: אנשים טובים - והערה של המאסטר: "גם כן בכמה מילים"

ספט' 9, 2001 - ...

▪ כבוד הדאפא - עם הערה של המאסטר: הערה על "כבוד הדאפא"

יולי 25, 2001 - ...

▪ מהי חמלה אמיתית - עם הערה של המאסטר: תיקון הפא והטיפוח-תרגול

יולי 8, 2001 - ...

▪ בזמן סילוק הרוע אין לשכוח את הטיפוח שבמהלך תיקון הפא (עם הערה של המאסטר)

יוני 10, 2001 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020