Found 107 items

▪ מתרגלים מ-56 מדינות ואזורים (כולל ישראל) מודים למאסטר לי על התקווה שקיבלו מהפאלון דאפא

מאי 16, 2020 - ...

▪ מתרגלי פאלון דאפא צעירים בסין שולחים ברכות למאסטר לי ליום הפאלון דאפא העולמי

מאי 14, 2020 - ...

▪ ברכות מ-55 מדינות בעולם (כולל ישראל) למאסטר לי לשנה הסינית החדשה

יאנ' 27, 2020 - ...

▪ מתרגלי פאלון דאפא מכל רחבי סין שולחים למאסטר לי ברכות לראש השנה הסינית החדשה

יאנ' 25, 2020 - ...

▪ ברכות לשנה החדשה מ-59 מדינות ואזורים, כולל ישראל

יאנ' 2, 2020 - ...

▪ צרפת ואוקיאניה: ברכות מצולמות למאסטר לי לרגל השנה החדשה

דצמ' 31, 2019 - ...

▪ מתרגלי פאלון דאפא (פאלון גונג) מכל רחבי סין מאחלים למאסטר לי שנה טובה ומאושרת!

דצמ' 30, 2019 - ...

▪ מתרגלי פאלון דאפא מכל רחבי סין מאחלים למאסטר לי הונג-ג'י חג ירח שמח

ספט' 13, 2019 - ...

▪ ברכות ואיחולים מכל רחבי העולם ליום הפאלון דאפא והבעת תודה למאסטר לי הונג-ג'י

מאי 14, 2019 - ...

▪ ביום פאלון דאפא העולמי מתרגלי פאלון דאפא מבייג'ינג שולחים ברכת יום הולדת שמח למאסטר לי הונג-ג'י

מאי 10, 2019 - ...

▪ ביום פאלון דאפא העולמי מתרגלי פאלון דאפא משנחאי שולחים ברכת יום הולדת שמח למאסטר לי הונג-ג'י

מאי 9, 2019 - ...

▪ אלפי מתרגלי פאלון דאפא (פאלון גונג) מכל רחבי סין שלחו לאתר מינג-הווי ברכות לשנה הסינית החדשה למאסטר לי

פבר' 8, 2019 - ...

▪ מתרגלי פאלון דאפא (פאלון גונג) ממדינות שמחוץ לסין מאחלים למאסטר לי שנה טובה בשנה הסינית הירחית החדשה

פבר' 7, 2019 - ...

▪ מתרגלי פאלון דאפא ותומכים מכל רחבי סין מאחלים למאסטר לי שנה אזרחית מוצלחת

דצמ' 30, 2018 - ...

▪ מתרגלי פאלון דאפא מ-30 מדינות מאחלים למאסטר לי חג אמצע-סתיו שמח

ספט' 27, 2018 - ...

▪ מתרגלי פאלון דאפא ותומכיו בסין מאחלים ברחשי כבוד למאסטר לי חג אמצע-סתיו שמח

ספט' 23, 2018 - ...

▪ "חרף 19 שנים של רדיפה אכזרית, דבר לא יוכל לשנות את לבנו" - מתרגלי פאלון דאפא (פאלון גונג) הכלואים באופן לא חוקי בסין שולחים את רחשי הוקרתם למאסטר לי ביום הפאלון דאפא העולמי

מאי 21, 2018 - ...

▪ מתרגלי פאלון דאפא מ-50 מדינות מאחלים למאסטר הנכבד יום הולדת שמח ביום הפאלון דאפא העולמי

מאי 19, 2018 - ...

▪ גלויות ברכה ממתרגלי פאלון דאפא בכל רחבי סין מגיעות לאתר מינג-הווי לציון יום הפאלון דאפא העולמי והבעת הוקרה למאסטר לי

מאי 10, 2018 - ...

▪ "המסע הנצחי" - פואמה שנשלחה למאסטר לי כברכה לשנה הסינית החדשה

מרץ 2, 2018 - ...

▪ מתרגלי פאלון דאפא (פאלון גונג) מישראל שלחו למאסטר לי הונג-ג'י ברכה לראש השנה הסינית החדשה

פבר' 18, 2018 - ...

▪ אזרחים בסין המוקירים את הפאלון דאפא (פאלון גונג) שולחים למאסטר לי הנכבד ברכות לשנה הסינית החדשה

פבר' 14, 2018 - ...

▪ ללכת בעקבות המאסטר - פואמה ששלחו מתרגלי פאלון גונג מהצבא בסין

יאנ' 11, 2018 - ...

▪ אגרת יפהפייה נשלחה מתלמידי פאלון דאפא מישראל למאסטר לי הונג-ג'י לשנה החדשה

יאנ' 2, 2018 - ...

▪ אזרחים מסין התומכים בפאלון דאפא (פאלון גונג) שלחו איחולי שנה אזרחית טובה למאסטר לי הנכבד

יאנ' 1, 2018 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020