Found 50 items

▪ זיכרונות מוועידת הפאלון דאפא הראשונה לשיתוף התנסויות בעיר הֶה-גָאנג

יוני 14, 2020 - ...

▪ זיכרונות מאושרים מהשתתפות בסמינר האחרון של מאסטר לי בצ'אנג-צ'ון

יוני 8, 2020 - ...

▪ מה קרה למתרגלים שהועמסו על רכבות ואוטובוסים ונלקחו מבייג'ינג?

דצמ' 14, 2019 - ...

▪ זכרונות יקרים מהפגישה עם מאסטר לי הונג ג'י ב-1992

דצמ' 4, 2017 - ...

▪ ה-20 ביולי לפני 16 שנה

אוק' 17, 2016 - ...

▪ מתרגלת מדא-ליאן מספרת על ימים יקרים במחיצת המאסטר (חלק חמישי)

אוג' 12, 2016 - ...

▪ מתרגלת מדא-ליאן מספרת על הימים היקרים במחיצת המאסטר (חלק רביעי)

אוג' 11, 2016 - ...

▪ מתרגלת מדא-ליאן מספרת על ימים יקרים במחיצת המאסטר (חלק שלישי)

אוג' 10, 2016 - ...

▪ מתרגלת מדא-ליאן מספרת על ימים יקרים במחיצת המאסטר (חלק שני)

אוג' 9, 2016 - ...

▪ מתרגלת מדא-ליאן מספרת על ימים יקרים במחיצת המאסטר (חלק ראשון)

אוג' 8, 2016 - ...

▪ [חוגגים את יום הפאלון דאפא העולמי] עליית הפאלון דאפא בעיר וו-האן

יולי 4, 2016 - ...

▪ חמלתו של המאסטר מפארת את היקום כולו

אוק' 28, 2014 - ...

▪ עדות אישית על ה-20 ביולי 1999 - היום בו המשטר החל לרדוף רשמית את הפאלון גונג

אוג' 24, 2014 - ...

▪ יצירות אמנות משנות חיים - סיפורו האמיתי של אדם שחייו השתנו לאחר צפייה בתערוכה מיוחדת במינה

יולי 11, 2010 - ...

▪ חזרה לשנת 1998- כתב עת סיני מכובד: "הדרך הטובה ביותר לשמור על כושר ולרפא מחלות היא לתרגל פאלון גונג"

יוני 10, 2010 - ...

▪ צינור מתכת נפל על ראשי - כשהמורה הפיץ את הפא בשנים המוקדמות בצ'אנג-צ'ון

מאי 18, 2010 - ...

▪ זיכרונות מהימים בהם העביר המורה הרצאות פא בצ'אנג-צ'ון

אוק' 19, 2008 - ...

▪ זיכרונותי מהסמינר השני של המורה בעיר ווּ-האן

ספט' 15, 2008 - ...

▪ להזכר בהרצאותיו של המורה בגואנג-ג'ו

מרץ 17, 2008 - ...

▪ זיכרונותיי מהימים בהם מאסטר לי לימד את הפא בעיר יאן-ג'י

ספט' 12, 2007 - ...

▪ אורו של הבודהא מאיר את אדמת גואן-ג'וֹאוּ - חלק 3

אפריל 1, 2007 - ...

▪ אורו של הבודהא מאיר את אדמת גואן-ג'וֹאוּ - חלק 2

מרץ 30, 2007 - ...

▪ אורו של הבודהא מאיר את אדמת גואן-ג'וֹאוּ - חלק 1

מרץ 30, 2007 - ...

▪ הרגעים המאושרים והראויים ביותר לזיכרון בחיי

יאנ' 27, 2007 - ...

▪ תשומת הלב והעדינות בה המורה מתייחס לתלמידיו

דצמ' 19, 2006 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020