Found 160 items

▪ "משרד 610" שהוקם ב-10 ביוני 1999 ממלא עדיין תפקיד קריטי ברדיפה נגד פאלון גונג

יוני 27, 2020 - ...

▪ 107 מתרגלי פאלון גונג נידונו לתקופות מאסר בשל אמונתם בין ינואר למאי 2020

יוני 23, 2020 - ...

▪ 89 מתרגלי פאלון גונג נידונו למאסר רק בשל אמונתם, בין ינואר לאפריל 2020

יוני 19, 2020 - ...

▪ 747 מתרגלי פאלון גונג היו על כוונת המשטרה ונעצרו והוטרדו במארס 2020 בשל אמונתם

אפריל 28, 2020 - ...

▪ מתרגל פאלון גונג בן 48 מת לאחר 12 שנות מאסר בשל אמונתו, והתנכלות ממושכת לו ולמשפחתו

מרץ 21, 2020 - ...

▪ 50 מתרגלי פאלון גונג בסין נשלחו למאסר בנובמבר 2019 בשל סירובם לוותר על אמונתם

מרץ 15, 2020 - ...

▪ הרדיפה נגד הפאלון גונג פגעה גם במתרגלים מהונג קונג

מרץ 4, 2020 - ...

▪ על 774 מתרגלי פאלון גונג בסין נגזרו ב-2019 תקופות מאסר בשל אמונתם

מרץ 1, 2020 - ...

▪ דו"ח מינג-הווי: אומתו 96 מקרים של מתרגלי פאלון גונג שמתו ב-2019 כתוצאה מהרדיפה

פבר' 21, 2020 - ...

▪ משרד המשפטים של גואנג-ג'ואו מוביל את הרדיפה נגד מתרגלי פאלון גונג באזורו

פבר' 17, 2020 - ...

▪ דו"ח מינג-הווי: 325 מתרגלי פאלון גונג נעצרו בנובמבר 2019

יאנ' 18, 2020 - ...

▪ הלְשָכות המשפטיות בסין נעשו מעורבות יותר ברדיפה נגד פאלון גונג בכך שהן פוגעות בזכותם החוקית לשכור עורכי דין שיגנו עליהם

יאנ' 16, 2020 - ...

▪ כשאנשים מבוגרים קוראים יחד את ספרי הפאלון גונג בסין

יאנ' 12, 2020 - ...

▪ רשימה נוספת של רודפי מתרגלי פאלון גונג נמסרה לממשלות ארה"ב, קנדה, בריטניה, אוסטרליה וניו זילנד

דצמ' 18, 2019 - ...

▪ דו"ח מינג-הווי: 922 מתרגלי פאלון גונג נעצרו בחודש יולי 2019

דצמ' 8, 2019 - ...

▪ פרסום רשימה של יותר מ-100,000 עבריינים ממנף את המאמץ הרב-חזיתי לסיים את הרדיפה נגד פאלון גונג

דצמ' 5, 2019 - ...

▪ דו"ח מינג-הווי: 548 מתרגלי פאלון גונג נעצרו באוגוסט 2019

נוב' 8, 2019 - ...

▪ מרכזים לשטיפת מוח בפרובינציית הוּ-בֶּיי: "מה שאני אומר זה החוק"

נוב' 4, 2019 - ...

▪ דו״ח מינג-הווי: 2,014 מתרגלי פאלון גונג נעצרו במחצית הראשונה של 2019

אוק' 19, 2019 - ...

▪ רשימת בכירים סינים המשתתפים ברדיפת מתרגלי פאלון גונג נמסרה לממשלות ארה"ב, קנדה, בריטניה ואוסטרליה

אוק' 10, 2019 - ...

▪ 156 תיקים של מתרגלי פאלון גונג שנעצרו ללא עילה חוקית הוחזרו ב-2018 על ידי בית המשפט; 10 מהמתרגלים שוחררו

אוק' 5, 2019 - ...

▪ סין: 60 מתרגלי פאלון גונג נידונו למאסר בחודש מאי 2019 על סירובם לוותר על אמונתם

ספט' 30, 2019 - ...

▪ מתרגלי פאלון גונג נרצחים כי המעורבים רוצים להסתיר את מעשיהם האלימים

ספט' 24, 2019 - ...

▪ דו״ח מינג-הווי: 245 מתרגלי פאלון גונג נעצרו בחודש מארס 2019

ספט' 14, 2019 - ...

▪ מסמך מגלה כי "משרד 610" בפרובינציית ליאו-נינג עדיין פעיל ברדיפה נגד מתרגלי פאלון גונג

ספט' 10, 2019 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020