Found 57 items

▪ הרשויות בעיר מאו-מינג הענישו עורכי דין שייצגו מתרגלי פאלון גונג והשעו את רישיונם

31 באוגוסט 2019 - ...

▪ עורך דין שבית המשפט הורה לו לטעון "אשם" בשם מתרגל פאלון גונג שינה את הטיעון ל"לא אשם"

16 באוגוסט 2019 - ...

▪ עורך דין שבית המשפט הורה לו לטעון "אשם" בשם מתרגל פאלון גונג שינה את הטיעון ל"לא אשם"

12 באוגוסט 2019 - ...

▪ עורכי דין הגישו תלונה נגד בכירי בית דין המתיר לשופטים להפר הליכי משפט של מתרגלי פאלון גונג

12 במרץ 2019 - ...

▪ עורך הדין לזכויות אדם וואנג יונג-האנג הפך ממשקיף מן הצד לקורבן ולעד לרדיפה נגד הפאלון גונג (2)

19 בפברואר 2019 - ...

▪ האזרחית הקנדית סון צ'יאן עומדת למשפט בבייג'ינג לאחר שרשויות החוק לחצו על שלושה סניגורים בזה אחר זה לפרוש ולא להגן עליה

28 באפריל 2018 - ...

▪ תובע בבית המשפט בצ'ונג-צ'ינג מודה בפני הסניגור שתרגול פאלון גונג הוא אכן חוקי

13 בינואר 2017 - ...

▪ משפחה של מתרגל פאלון גונג שהתלוננה על הליכים בלתי חוקיים הצליחה לגרום שבית דין לערעורים יבדוק פסק דין שהושג בדרך לא חוקית

3 באוגוסט 2015 - ...

▪ בתי המשפט בג'י-לין נוקטים בטקטיקת עיכוב כלפי עורכי דין של מתרגלי פאלון גונג

9 באפריל 2015 - ...

▪ עורך דין לזכויות אדם בסין: מערכת בתי הדין של סין אינה צריכה להיות מושפעת מטעויות המפלגה הקומוניסטית

24 במרץ 2015 - ...

▪ עורכי דין לזכויות אדם מוחים בפומבי על שאינם יכולים להגן על לקוחות שהם מתרגלי פאלון גונג

20 בפברואר 2015 - ...

▪ עורכי דין לזכויות אדם בסין מוחים על חוסר צדק כלפי מתרגלי פאלון גונג

11 בפברואר 2015 - ...

▪ 361 עורכי דין חתמו על הצהרה משותפת המגנה את המשטרה על מעצר עורך דין שהגן על מתרגל פאלון גונג

4 בינואר 2015 - ...

▪ עורכי דין בסין מגישים תלונה רשמית נגד מאסר שווא של מתרגלי פאלון גונג

6 בדצמבר 2014 - ...

▪ עורכי דין לזכויות אדם בסין מדברים גלויות על רדיפת מתרגלי הפאלון גונג ונגד עיוותי הדין נגדם

26 באוקטובר 2014 - ...

▪ לראשונה: תביעת פיצויים בעניין מתרגל שנפטר במעצר נרשמה בבית המשפט העליון

7 באוקטובר 2014 - ...

▪ עורכי דין בהיילונג-ג'יאנג נעצרו על רצונם לממש את הזכות החוקית להיפגש עם לקוחותיהם

1 באוקטובר 2014 - ...

▪ הרשויות בסין עדיין חוסמות עורכי דין לזכויות אדם הרוצים להגן על מתרגלי פאלון גונג

1 בספטמבר 2014 - ...

▪ טייוואן: כתב אישום פלילי מוגש נגד מפקד הבטחון לשעבר של העיר בייג'ינג

4 באוגוסט 2014 - ...

▪ בית דין מנהלי בפריז: "המשטרה פגעה בחופש המחאה והביטוי"

29 במאי 2014 - ...

▪ עורך דין המייצג מתרגלת פאלון גונג שואל במשפט: האם תוצאת המשפט תיקבע על פי החוק או הפוליטיקה?

7 במאי 2014 - ...

▪ ארגון מגִני זכויות אדם (Human Rights Watch) פונה בקריאה למשטר הסיני להודות בקיומם של "בתי כלא שחורים"* ולסגור אותם

21 באפריל 2014 - ...

▪ בית משפט השלום במערב לונדון פסק נגד תוקף אתר הבהרת אמת של הפאלון גונג

25 בנובמבר 2013 - ...

▪ עורכי דין תובעים פקידים רשמיים המונעים מהם להיפגש עם לקוחותיהם ולראות את מסמכי התביעה

10 ביוני 2013 - ...

▪ טייוואן: נשיא אגודת המרכז לפטריוטיזם נדון לחודשיים מאסר על פגיעה בחופש הביטוי של מתרגלי פאלון גונג

23 בנובמבר 2012 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2019