Found 2335 items

▪ אשת עסקים קנדית נידונה ל-8 שנות מאסר בשל אמונתה בפאלון גונג

יולי 11, 2020 - ...

▪ מאסרים ממושכים שהוטלו על מתרגלי פאלון גונג שנעצרו ללא עילה חוקית (חלק 14)

יולי 3, 2020 - ...

▪ חארבין; מתרגלי פאלון גונג על כוונת המשטרה משום שהם מעוררים מודעות לרדיפה נגדם

יוני 30, 2020 - ...

▪ מעצרים המוניים של מתרגלי פאלון גונג בשתי פרובינציות תוך 4 ימים

יוני 29, 2020 - ...

▪ מסמך מסווג נותן הוראות לסבב חדש של שטיפת מוח המכוון למתרגלי פאלון גונג בקאנג-ג'ואו שבפרובינציית הה-ביי

יוני 28, 2020 - ...

▪ 14 מתרגלות פאלון גונג נעצרו במרכז המעצרים של וו-צ'ינג בטיאן-ג'ין

יוני 26, 2020 - ...

▪ 5 תושבות בייג'ינג בגילים 70 ו-80 נעצרו משום ששיתפו אנשים בתועלת שהפיקו מאמונתם

יוני 25, 2020 - ...

▪ 9 מתרגלי פאלון גונג נעצרו בשל התכנסות ללימוד; אחת מהם נחקרה במשך כ-30 שעות חרף מצבה הרפואי

יוני 24, 2020 - ...

▪ משטרת בייג'ינג מטרידה מתרגלי פאלון גונג לקראת פגישות הקונגרס השנתי

יוני 22, 2020 - ...

▪ מרצה לביולוגיה לשעבר נידון בחשאי לתקופת מאסר בשל אמונתו

יוני 21, 2020 - ...

▪ 51 מתרגלי פאלון דאפא היו על כוונת המשטרה ביום הפאלון דאפא העולמי. אחת מתה 4 ימים לאחר המעצר

יוני 20, 2020 - ...

▪ מאסרים ממושכים שהוטלו על מתרגלי פאלון גונג שנעצרו ללא עילה חוקית (חלק 13)

יוני 16, 2020 - ...

▪ אישה בת 78 מהעיר שן-ג'ן עומדת בפני משפט משום ששוחחה עם אנשים על פאלון גונג

יוני 15, 2020 - ...

▪ רשויות פרובינציית גווי-ג'ואו פתחו בקמפיין חדש נגד מתרגלי פאלון גונג

יוני 11, 2020 - ...

▪ משרד התביעה החזיר את תיקי המתרגלות מחוסר ראיות מספקות, אך המשטרה השיגה כתב אישום ממשרד תביעה באזור אחר

יוני 10, 2020 - ...

▪ 3 תושבי שאן-שי, אחד מהם בן 78, נעצרו ללא עילה חוקית בשל תרגול פאלון גונג

יוני 9, 2020 - ...

▪ מתרגלת בת 73 נידונה ל-7 שנות מאסר בשל אמונתה

יוני 7, 2020 - ...

▪ תיק חקירה נגד מתרגלת פאלון גונג בוטל על ידי בית דין

יוני 6, 2020 - ...

▪ כלא האן-קואו בוו-האן מענה מתרגלי פאלון גונג

יוני 5, 2020 - ...

▪ מאסרים ממושכים שהוטלו על מתרגלי פאלון גונג שנעצרו ללא עילה חוקית (חלק 12)

יוני 4, 2020 - ...

▪ שתי אחיות מטיאן-ג'ין המתרגלות פאלון גונג נשלחו לתקופות מאסר ארוכות ללא עילה חוקית

יוני 1, 2020 - ...

▪ קשיש העצור בשל היותו מתרגל פאלון גונג שרוי בתרדמת עקב התעללות עד אבדן הכרה

מאי 22, 2020 - ...

▪ דו"ח USCIRF: קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג ממשיכה בסין

מאי 21, 2020 - ...

▪ צעיר עומד למשפט משום שסיפר לאנשים איך הפאלון גונג שינה אותו מתלמיד שנשר מלימודיו לאזרח יצרני ומועיל לחברה

מאי 12, 2020 - ...

▪ 6 מתרגלי פאלון גונג נעצרו בחארבין כשביקשו לשחרר מתרגלת עמיתה שנעצרה ללא עילה חוקית

מאי 8, 2020 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020