Found 3586 items

▪ אשת עסקים קנדית נידונה ל-8 שנות מאסר בשל אמונתה בפאלון גונג

יולי 11, 2020 - ...

▪ בלגיה: הסנאט העביר החלטה המגנה את פשעי קצירת האיברים של המשטר הסיני

יולי 6, 2020 - ...

▪ שוטר מצטיין ואשתו נרדפו למוות רק בשל אמונתם

יולי 5, 2020 - ...

▪ אחרי שנה בכלא כבר לא ניתן להכיר את גב' ג'או, העוברת עינויים בשל אמונתה

יולי 4, 2020 - ...

▪ מאסרים ממושכים שהוטלו על מתרגלי פאלון גונג שנעצרו ללא עילה חוקית (חלק 14)

יולי 3, 2020 - ...

▪ מתרגלת מהֶה-נאן מתה במעצר 4 ימים אחרי שנעצרה בשל תרגול פאלון גונג

יולי 2, 2020 - ...

▪ חארבין; מתרגלי פאלון גונג על כוונת המשטרה משום שהם מעוררים מודעות לרדיפה נגדם

יוני 30, 2020 - ...

▪ מעצרים המוניים של מתרגלי פאלון גונג בשתי פרובינציות תוך 4 ימים

יוני 29, 2020 - ...

▪ מסמך מסווג נותן הוראות לסבב חדש של שטיפת מוח המכוון למתרגלי פאלון גונג בקאנג-ג'ואו שבפרובינציית הה-ביי

יוני 28, 2020 - ...

▪ "משרד 610" שהוקם ב-10 ביוני 1999 ממלא עדיין תפקיד קריטי ברדיפה נגד פאלון גונג

יוני 27, 2020 - ...

▪ 14 מתרגלות פאלון גונג נעצרו במרכז המעצרים של וו-צ'ינג בטיאן-ג'ין

יוני 26, 2020 - ...

▪ 5 תושבות בייג'ינג בגילים 70 ו-80 נעצרו משום ששיתפו אנשים בתועלת שהפיקו מאמונתם

יוני 25, 2020 - ...

▪ 9 מתרגלי פאלון גונג נעצרו בשל התכנסות ללימוד; אחת מהם נחקרה במשך כ-30 שעות חרף מצבה הרפואי

יוני 24, 2020 - ...

▪ 107 מתרגלי פאלון גונג נידונו לתקופות מאסר בשל אמונתם בין ינואר למאי 2020

יוני 23, 2020 - ...

▪ משטרת בייג'ינג מטרידה מתרגלי פאלון גונג לקראת פגישות הקונגרס השנתי

יוני 22, 2020 - ...

▪ מרצה לביולוגיה לשעבר נידון בחשאי לתקופת מאסר בשל אמונתו

יוני 21, 2020 - ...

▪ 51 מתרגלי פאלון דאפא היו על כוונת המשטרה ביום הפאלון דאפא העולמי. אחת מתה 4 ימים לאחר המעצר

יוני 20, 2020 - ...

▪ הרדיו הלאומי של פינלנד: פעילות הריגול של סין בפינלנד מכוונת כלפי פאלון גונג וקבוצות אחרות

יוני 19, 2020 - ...

▪ 89 מתרגלי פאלון גונג נידונו למאסר רק בשל אמונתם, בין ינואר לאפריל 2020

יוני 19, 2020 - ...

▪ מאסרים ממושכים שהוטלו על מתרגלי פאלון גונג שנעצרו ללא עילה חוקית (חלק 13)

יוני 16, 2020 - ...

▪ אישה בת 78 מהעיר שן-ג'ן עומדת בפני משפט משום ששוחחה עם אנשים על פאלון גונג

יוני 15, 2020 - ...

▪ מתרגלי פאלון גונג עוברים עינויים חמורים בכלא בעיר טיאן-ג'ין במהלך מגפת הקורונה

יוני 12, 2020 - ...

▪ רשויות פרובינציית גווי-ג'ואו פתחו בקמפיין חדש נגד מתרגלי פאלון גונג

יוני 11, 2020 - ...

▪ משרד התביעה החזיר את תיקי המתרגלות מחוסר ראיות מספקות, אך המשטרה השיגה כתב אישום ממשרד תביעה באזור אחר

יוני 10, 2020 - ...

▪ 3 תושבי שאן-שי, אחד מהם בן 78, נעצרו ללא עילה חוקית בשל תרגול פאלון גונג

יוני 9, 2020 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020