Found 50 items

▪ אדם שאינו מתרגל פאלון גונג מספר על מאסטר לי

יוני 9, 2006 - ...

▪ סיפור מדהים אודות המורה שלנו בעיר טיאן-ג'ין

מאי 12, 2006 - ...

▪ האין הוא בן-אלמוות?

ספט' 27, 2005 - ...

▪ לזכור את הימים בהם נדדנו עם המורה, לפני ואחרי שהפאלון גונג נחשף לציבור (חלק 2)

אוג' 11, 2005 - ...

▪ עדות להיסטוריה: הניסים והנפלאות שחוויתי כשהמורה הרצה בגווי-ג'ו

מאי 5, 2005 - ...

▪ זיכרונות מההרצאות של מורנו הרחום בדאליאן

אפריל 23, 2005 - ...

▪ לזכור את הימים בהם נדדנו עם המורה, לפני ואחרי שהפאלון גונג נחשף לציבור (1)

פבר' 10, 2005 - ...

▪ מהאוסף של קלירוויסדום: העלאת זיכרונות על המעשים המדהימים שהתרחשו בעת שהמורה נתן את הרצאות הפא (מהדורה מיוחדת ראשונה)

נוב' 5, 2004 - ...

▪ להשאיר מורשת מכובדת: זיכרונותיהם של מתרגלים מהשנים הראשונות של הפאלון דאפא בסין (חלק 2)

ספט' 2, 2004 - ...

▪ להשאיר מורשת מכובדת: זיכרונותיהם של מתרגלים מהשנים הראשונות של הפאלון דאפא בסין (חלק ראשון)

אוג' 20, 2004 - ...

▪ לזכר זמנים יותר שמחים

מאי 25, 2004 - ...

▪ זיכרונות יקרים מהמורה, שעה שהציג את הפאלון דאפא בעיר שי-ג'יאה-ג'ואנג, פרובינציית הה-ביי

מאי 24, 2004 - ...

▪ זיכרון נצחי של דקה בעלת ערך

מאי 10, 2004 - ...

▪ תמונות היסטוריות: תרגול קבוצתי של פאלון גונג בעיר שואנג-צ'נג בפרובינציית היי-לונג-ג'יאנג ב-1999

מרץ 22, 2004 - ...

▪ תמונה היסטורית: תרגול קבוצתי של מתרגלים מצ'אנג צ'ון בעת משחקי החורף ב-1999

מרץ 16, 2004 - ...

▪ תמונות היסטוריות: תרגול קבוצתי וועידת שיתוף התנסויות בעיר צ'נגדו ב1998

מרץ 13, 2004 - ...

▪ ההיסטוריה תעיד: תרגול בוקר אחרי ה- 25 באפריל, 1999

דצמ' 5, 2003 - ...

▪ תמונות היסטוריות: באוגוסט 1998 מתרגלי פאלון גונג מהארבין הנציחו את יום השנה הרביעי להפצת הפא של המורה בהארבין, פרובנציית היי-לונג-ג'יאנג

אוק' 7, 2003 - ...

▪ זכרונות יקרים (חלק ראשון)

פבר' 22, 2003 - ...

▪ 23 ביולי, 1999, סצינה בלתי שכחת בבייג'ינג

יאנ' 22, 2003 - ...

▪ שני דברים מדהימים שקרו למשפחתי מאז שהתחלנו לתרגל פאלון דאפא

יאנ' 5, 2003 - ...

▪ הליכה אחרי המורה לאורך אלפי מיילים בסין - חלק שני

אוק' 19, 2002 - ...

▪ הליכה אחרי המורה לאורך אלפי מיילים בסין - חלק ראשון

אוק' 17, 2002 - ...

▪ צילומים היסטוריים: תמונות מופלאות מתרגול קבוצתי וכנס שיתוף חוויות לפני 20.7.1999

יוני 16, 2002 - ...

▪ עובדות היסטוריות: "ג'ואן פאלון" ו"ג'ואן פאלון כרך 2" היו ברשימת רבי המכר בבייג'ינג בשנת 1996

אפריל 24, 2002 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020